Concurs pentru jurnaliștii de investigație lansat de Transparency International – Moldova

2 septembrie 2021

Comunicat de presă

 

Transparency International – Moldova lansează a XI-a ediție a concursului “Reflectarea corupției în presa scrisă și electronică” scopul căruia este de a încuraja reflectarea argumentată a fenomenului corupţiei de către jurnalişti şi diminua toleranţa faţă de acest fenomen.

Condiții de participare

La concurs pot participa jurnaliști sau grupuri de jurnaliști care au realizat și publicat în presa scrisă (ziare, reviste) și/sau în presa on-line (portaluri, bloguri) articole sau investigații jurnalistice în care au elucidat fenomenul corupţiei din Republica Moldova în perioada octombrie 2020 – septembrie 2021.

Participanţii la concurs pot prezenta câte cel mult 10 articole/investigații, în limbile română sau rusă.

Evaluare și premiere

Investigațiile prezentate la concurs vor fi evaluate de un juriu, format din experți în jurnalism și anticorupție, în baza următoarelor criterii: profunzimea documentării, calitatea argumentării, abordarea etică, dezvoltarea atitudinii intolerante faţă de corupţie.

Cele mai bune articole vor fi incluse în publicația „Jurnaliștii contra corupției”, ediția a XI-a, iar cel puțin trei dintre autori vor fi premiaţi.

Depunerea dosarelor

Dosarele depuse la concurs vor include:

  • articolele prezentate la concurs (textul în format word), cu indicarea instituției mass-media, a datei publicării și a link-ului;
  • acordul autorului/autorilor pentru publicarea articolelor în publicația „Jurnaliștii contra corupției XI” (în cazul în care vor fi selectate de juriul concursului);
  • CV-ul actualizat al autorului/autorilor.

Dosarele vor fi transmise în format electronic la adresele electronice office@transparency.md, i_spinei@yahoo.com cu mențiunea „Reflectarea coruptiei în presa” până la data de 1 octombrie 2021, ora 18.00.

Tel. pentru relații: 079412919, 079412909.

Acest concurs este organizat în cadrul proiectului „Consolidarea statului democratic de drept: contribuţia societăţii civile” implementat de Transparency International – Moldova şi susţinut financiar de Ambasada Regatului Ţărilor de Jos.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*