Observator de politici publice Nr.61

Republica Moldova în runda a V-a de evaluare de
către GRECO


Despre GRECO
Grupul Statelor împotriva Corupției (GRECO) a fost instituit în anul 1998 de către Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei. GRECO monitorizează conformitatea statelor membre (în prezent – 49 țări) cu instrumentele anticorupție ale Consiliului Europei. Monitorizarea GRECO startează cu procedura de
evaluare care se bazează pe răspunsurile țării evaluate la un chestionar și pe vizitele grupului de evaluare la fața locului. Procedura de evaluare este urmată de o procedură de conformitate, în cadrul căreia se
examinează măsurile luate de către țara evaluată pentru a implementa recomandările GRECO rezultate
din evaluare. În așa fel, se aplică un proces dinamic de evaluare și presiune reciprocă, combinând expertiza practicienilor care acționează ca evaluatori și a reprezentanților statelor care participă în sesiunea plenară la examinarea și adoptarea rapoartelor de evaluare și de conformitate.

Republica Moldova a implementat recomandările GRECO în proporție de 93% în runda I de evaluare,
67% – în a II-a rundă, 88% – în a III-a rundă și 33% – în a IV-a rundă.


Restanțele Republicii Moldova din runda a IV-a de
evaluare

În a IV-a rundă de evaluare, care a tratat prevenirea corupției în rândul parlamentarilor, judecătorilor și
procurorilor, doar 33% din toate recomandările adresate au fost complet implementate până în prezent. În ultimul raport de conformitate disponibil publicului, GRECO a concluzionat că nivelul de conformitate cu recomandările adresate este în general nesatisfăcător.
Din cele 18 recomandări adresate:

 • 6 recomandări au fost calificate ca tratate sau
  implementate satisfăcător;
 • 10 recomandări au fost calificate ca parțial
  implementate;
 • 2 recomandări au fost calificate ca neimplementate.
  Au rămas neimplementate recomandările II și III, ambele recomandări vizând prevenirea corupției în rândul parlamentarilor. Recomandarea a II-a prevede:
  (i) adoptarea unui cod de conduită pentru deputați,
  garantând că viitorul cod este accesibil pentru public;
 • (ii)instituirea unui mecanism adecvat pentru promovarea
  codului și sensibilizarea deputaților asupra normelor
  cărora trebuie să corespundă, dar și, de asemenea,
  dacă va fi necesar, pentru asigurarea aplicării efective a
  acestuia. În ceea ce privește cea de-a III-a
  recomandare, aceasta solicită introducerea normelor
  care ar defini modalitățile de interacțiune a deputaților
  cu terții intenționați să influențeze procesul legislativ.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*