Author's Posts

Transparency International – Moldova prezintă următoarele constatări şi propuneri la proiectul Regulamentului cu privire la activitatea grupurilor de lucru pentru achiziţiile publice.  

Prevenirea şi raportarea conflictelor de interese, prevăzute în pp.42-45 din Regulamentul cu privire la activitatea grupurilor de lucru pentru achiziţiile publice (în continuare – proiectul Regulamentului) vizează un sector foarte îngust – doar procedura de atribuire a contractului, pe când în realitate conflictele de interese pot apărea la momentul înaintării/desemnării persoanei în componenţa grupului de lucru sau pe parcursul monitorizării contractului deja încheiat (mai ales, dacă se introduc careva modificări/completări în el). Din aceste considerente, p.42 din proiectul Regulamentului ar trebui să prevadă ca situaţiile de conflicte de interese trebuie prevenite pe toata durata activităţii grupului de lucru – de la crearea acestuia şi până la finalizarea implementării contractului de achiziţii, iar în cazul apariţiei conflictelor de interese membri grupului de lucru trebuie să le raporteze în modul stabilit de legislaţie (Legea 16/2008). Punctul 44 din proiectul regulamentului ar putea fi expus în redacţia „membrii grupului de lucru care constată că se află într-o situaţie de conflicte de interese trebuie să depună o declaraţie de conflict de interese conform legislaţiei”.

Descartati documentul

Read more

Considerăm că învinuirile de imixtiune în actul justiţiei, referinţele la faptul că diplomaţii ar avea doar dreptul de a vorbi la general despre problema corupţiei şi “nu pot să arate cu degetul” la cazurile concrete de ilegalităţi şi derapaje antidemocratice, sunt incorecte. Solicităm grupurilor de interese politice care dirijează campania de discreditare a reprezentanţilor corpului diplomatic să înceteze aceste atacuri nefondate şi inadmisibile.

Read more

Organizațiile societății civile semnatare sunt îngrijorate de consecințele negative asupra drepturilor fundamentale ale omului care ar putea apărea în urma adoptării proiectului de lege promovat de MAI și adoptat de Guvern la 30 martie 2016. Proiectul de lege acordă drepturi extrem de largi organelor de drept în cazul unei liste extinse de infracțiuni, nerespectându-se principiul protecției vieții private și a libertății de exprimare. De asemenea, toată povara implementării modificărilor legislative sunt puse în sarcina furnizorilor de servicii, fără o analiză privind costurile și eficiența măsurilor, ceea ce ar putea duce la o creștere substanțială a costurilor pentru accesul la serviciile de on-line și de internet.

Read more

Organizațiile semnatare sunt îngrijorate de lipsa de răspuns a Guvernului la decizia Comisiei pentru selectarea candidaților la funcția de judecător la Curtea Constituțională din 27 noiembrie 2015, prin care s-a propus candidatura dlui Veaceslav ZAPOROJAN pentru numire în funcția de judecător la Curtea Constituțională. Considerăm că o asemenea tergiversare nu este justificată și dă motive de a considera că este făcută intenționat.

Read more

Participanţii la Forumul Civic cu genericul „Consolidarea societății civile în lupta cu regimul oligarhic”, printre care se numără reprezentanţii mişcării protestatare, ai organizaţiilor necomerciale, inclusiv ai partidelor de opoziţie, au constatat că, prin metode de corupţie politică, practic toate instituţiile statului au ajuns în captivitatea unui clan politico-oligarhic.

Read more

La 27 ianuarie 2016, Berlin, Transparency International a lansat Indicele Percepţiei Corupţiei (IPC) pentru anul 2015. În pofida faptului că fenomenul corupţiei rămâne încă omniprezent, numărul ţărilor care şi-au îmbunătăţit scorul IPC a depăşit numărul celor în care situaţia s-a înrăutăţit. În 2015, Republica Moldova a înregistrat un scor al IPC de 33 puncte, cu 2 puncte mai puţin decât în anul 2014, rămânând pe locul 103 din 168 ţări incluse în clasament (în 2014 clasamentul a inclus 175 ţări).

Read more

Semnatarii prezentei declarații condamnă distorsionarea procesului democratic în Republica Moldova prin modul de formare, votare și învestire a Guvernului Filip. Aceasta afectează grav încrederea în acest Guvern. Chemăm factorii de decizie la respectarea principiilor unui stat de drept, a legislației și restaurarea prin acțiuni rapide și ferme a încrederii pierdute în instituțiile statului.

Read more

Organizaţiile societăţii civile susţin iniţiativa Preşedintelui Republicii Moldova, domnul Nicolae Timofti, de a impune criterii de integritate candidatului la funcţia de Prim-ministru şi îi solicită să facă faţă oricăror presiuni şi încercări de a aduce la guvernare persoane compromise şi de a submina legalitatea şi corectitudinea activităţii instituţiilor de stat.

Read more