Communicate de Presa

Incapacitatea cronică a majorităţii ţărilor de a controla eficient corupţia este un factor care contribuie la criza democraţiei în lume. Regimurile autocrate şi corupte sunt periculoase pentru oponenţii politici. Practic toate ţările în care guvernanţii comandă sau închid ochii la „omoruri politice” se regăsesc în clasamentul IPC printre cele cu corupţie înaltă.

Read more

Transparency International – Moldova has organized the International Conference on Joining Efforts Against Impunity and Political Corruption on 4 December 2018. The conference was supported by the National Endowment for Democracy and has embraced representatives from 14 countries. The opinions expressed during this event belong to the speakers and do not necessarily reflect the viewpoint of the donors.

Link to the Conference video: https://www.privesc.eu/arhiva/84607

Presentations:

• Keith Sargent, Institute for Statecraft, UK:

• Balint Magyar, Hungary:

• Ruslan Stefanov, Centre for the Study of Democracy, Bulgaria:

• Andrei Marusov, Transparency International-Ukraine:

• Vlad Gribincea, Legal Resource Center Moldova:

Read more

Transparency International – Moldova îşi exprimă profunda îngrijorare în legătură cu trenarea reformei în Autoritatea Naţională de Integritate (ANI). La peste un an de la adoptarea pachetului de legi privind integritatea, ANI aşa şi nu a devenit funcţională. Lenteţea exagerată a desfăşurării concursului de suplinire a funcţiilor de preşedinte şi vice-preşedinte (lansarea cu întârziere a concursului, amânarea şedinţelor Consiliului de Integritate, inclusiv din lipsă de cvorum, extinderile repetate ale termenelor depunerii dosarelor candidaţilor), vorbeşte despre caracterul intenţionat de tergiversare a acestui proces. În lipsa conducerii, precum şi a inspectorilor de integritate desemnaţi/selectaţi prin concurs, verificarea averilor şi intereselor persoanelor care ocupă funcţii publice este compromisă.

Read more

We expresses our deep concern about the slow path of the reform in the National Integrity Authority (NIA). More than a year after the adoption of the integrity laws package NIA did not become operational.

The exaggerated delay of holding the contest for the positions of the Chair and the Vice-Chair (delayed launch of the contest, postponement of the Integrity Council meetings, including due to lack of quorum, repeated extensions of the submission deadlines for candidates) speaks rather of the deliberate nature of the protraction of this process. In the absence of management, as well as  integrity inspectors designated/selected by contest, the process of verification of public officials’ assets and interests is compromised.

Read more

Revelațiile din „Documentele din Paradis”/”Paradise Papers” publicate în ziua de 5 noiembrie de către Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ) și partenerii săi arată abilitatea celor bogați și puternici din întreaga lume de a-și ascunde bunăstarea prin intermediul unor structuri financiare complexe și opace care le permit acestora să rămână și să-și mențină interesele de afaceri în secret. Aceste structuri secrete pot fi folosite la fel de către corupți.

Read more

The report includes results of monitoring the evolutions in these sectors, as the result of a massive bank fraud that took place in the Republic of Moldova, as well as monitoring the process of assets recovery. The activity was conducted within the project „A Case Based Approach to Fighting Grand Corruption” funded by the Embassy of Netherlands in Romania.

The December 2016 – October 2017 period was full of events in the financial and banking sector. Following the Filip Government’s decision in September 2016 to convert into internal state debt the guarantees issued in November 2014 and March 2015 (intended to cover the “gaps” created following the frauds from three banks: the Savings Bank, the Social Bank and Unibank), series of initiatives to amend financial-banking legislation were launched. These changes were to meet the conditions and commitments of the Moldovan authorities towards the International Monetary Fund (IMF) and other development partners.

Read more

Raportul cuprinde rezultatele monitorizării evoluţiilor din acest sector, urmare a fraudelor bancare masive din Republica Moldova, precum şi rezultatele monitorizării recuperării fondurilor fraudate. Activitatea a fost realizată în proiectul „A Case Based Approach to Fighting Grand Corruption” finanțat de Ambasada Olandei la București.

Perioada decembrie 2016 – octombrie 2017 a fost plină de evenimente legate de sectorul financiar-bancar. După decizia guvernului Filip din septembrie 2016 de a converti în datorie internă de stat garanţiile emise în noiembrie 2014 şi martie 2015 (destinate acoperirii „găurilor” în urma furtului banilor din trei bănci: Banca de economii, Banca Socială şi Unibank), au apărut o serie de iniţiative de modificare a legislaţiei financiar-bancară. Aceste modificări urmau să îndeplinească condiţiile şi angajamentele autorităţilor din Republica Moldova faţă de Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi alţi parteneri de dezvoltare.

Read more