Noutăţi TI-Moldova

În preajma alegerilor prezidențiale Ziarul NAȚIONAL lansează un ciclu de articole care vom afla mai mult despre candidaţii la Preşedinţia Republicii Moldova. Nu pretindem la adevăr în ultima instanță, dorim doar să le oferim cetățenilor mai multe surse de informații pentru ca aceștia să facă o alegere conștientă. Această inițiativă este parte a proiectului „Consolidarea statului de drept şi democratic: contribuţia societăţii civile” susţinut financiar de Ambasada Olandei prin Programul Fondului de Responsabilitate. Marian LUPU

Read more

Transparency International – Moldova prezintă următoarele constatări şi propuneri la proiectul Regulamentului cu privire la activitatea grupurilor de lucru pentru achiziţiile publice.  

Prevenirea şi raportarea conflictelor de interese, prevăzute în pp.42-45 din Regulamentul cu privire la activitatea grupurilor de lucru pentru achiziţiile publice (în continuare – proiectul Regulamentului) vizează un sector foarte îngust – doar procedura de atribuire a contractului, pe când în realitate conflictele de interese pot apărea la momentul înaintării/desemnării persoanei în componenţa grupului de lucru sau pe parcursul monitorizării contractului deja încheiat (mai ales, dacă se introduc careva modificări/completări în el). Din aceste considerente, p.42 din proiectul Regulamentului ar trebui să prevadă ca situaţiile de conflicte de interese trebuie prevenite pe toata durata activităţii grupului de lucru – de la crearea acestuia şi până la finalizarea implementării contractului de achiziţii, iar în cazul apariţiei conflictelor de interese membri grupului de lucru trebuie să le raporteze în modul stabilit de legislaţie (Legea 16/2008). Punctul 44 din proiectul regulamentului ar putea fi expus în redacţia „membrii grupului de lucru care constată că se află într-o situaţie de conflicte de interese trebuie să depună o declaraţie de conflict de interese conform legislaţiei”.

Descartati documentul

Read more

Corupția ține încorsetată Republica Moldova de ani de zile. În pofida retoricii optimiste a autorităților, dar și a eforturilor venite din partea comunității europene, Moldova nu reușește nicidecum să avanseze pe această direcție, pentru a putea vorbi despre corupție ca despre un fenomen care se diminuează, dar nu despre unul care ia amploare.

Read more

Ce înțelegem prin conflict de interese, cât de limpede se regăsește această noțiune în texte de lege şi în mintea omului, cine este obligat să-l anunțe şi ce merge prost, dar şi de ce, în societatea moldovenească atunci când este vorba de excluderea conflictului de interese? Niște repere – aceste întrebări pentru convorbirea cu Lilia Carasciuc, directoarea Transparency International Moldova.

Read more

Riscurile de corupţie compromit progresele democratice în Republica Moldova menţionează Transparency International-Moldova în Raportul de evaluare a Sistemului Naţional de Integritate, realizat în cadrul unui proiect regional finanţat de Uniunea Europeană şi lansat astăzi la Chişinău. Potrivit raportului, corupția partidelor politice şi sistemului judiciar se fac vinovate de subminarea eforturilor de îmbunătăţire a guvernării democratice în Republica Moldova.

Read more

Transparency International – Moldova (TI-Moldova) as the National Chapter of the world anti-corruption organization Transparency International was registered on June 14, 2000.

One of the main priorities of Transparency International – Moldova in launching an anti-corruption movement is to convene the most pro-active personalities known in the country as promoters of transparency, democracy and accountability – the key principles of anti-corruption activities.

Read more