Publicații

La 8 decembrie 2022, Transparency International – Moldova a lansat studiul „Autorizarea și executarea construcțiilor în municipiul Chișinău”.

Cercetarea a avut drept obiectiv general analiza proceselor și autorităților menite să asigure legalitatea și calitatea construcțiilor în municipiu, precum și setarea unor recomandări în vederea îmbunătățirii stării de fapt.

Respectiv, studiul a urmărit, ca obiectiv specific, analiza proceselor de lucru, în special:
– aprobarea documentației de urbanism și amenajare a teritoriului;
– autorizarea construcțiilor;
– controlul și sancționarea încălcărilor.

În acest sens, cercetarea s-a întreprins din perspectiva a două dimensiuni – cadrul normativ versus punerea în aplicare.

Read more

Ianuarie 2023

La sfârșitul anului trecut, a fost aprobat în prima lectură proiectul Legii taxei de stat. Proiectul conţine prevederi referitoare la:

 • taxa de stat;
 • taxa de timbru;
 • obiectul impunerii cu taxă de stat;
 • cuantumurile taxei de stat;
 • valoarea acţiunii în instanţa de judecată;
 • plata taxei de stat suplimentare;
 • scutirea de la plata taxei de stat;
 • amânarea și eșalonarea plăţii taxei de stat;
 • modul de plată a taxei de stat;
 • restituirea taxei de stat;
 • răspunderea pentru corectitudinea încasării taxei de stat;
 • organele care efectuează verificarea corectitudinii încasării taxei de stat.
Read more

Aportul jurnalismului de investigație la prevenirea și combaterea corupției este inestimabil și nu poate fi substituit de activitatea niciunei structuri de stat sau a unor ONG-uri, indiferent de cât de profesioniste sau diligente ar fi acestea în exercutarea misiunii sale. Abordarea fenomenului corupției de către jurnaliștii de investigație se deosebește prin complexitate și munca enormă de documentare și verficare încrucișată a faptelor, prin identificarea surselor credibile de informații, accesul la care adesea este îngrădit nejustificat, și – nu în ultimul rând – prin asumarea riscului de a atinge interesele unor persoane influente și a se expune pericolului. Merită admirație determinarea și curajul jurnaliștilor care continua să investigheze cazuri de corupție, conflicte de interese și alte ilegalități, chiar și atunci când alții renunță, fiind descurajați de faptul că adesea efortul lor nu este apreciat, iar cei care comit acte de corupție nu sunt pedepsiți. Toate acestea ne conving că jurnalismul de investigație a fost și rămâne nu doar o profesie, dar și o vocație.

Publicația ”Jurnaliștii contra corupției – 10” conține o colecție de investigații jurnalistice prezentate pentru concursul ”Reflectarea fenomenului corupției în presă” organizat de Transparency International – Moldova în parteneriat cu Asociația Presei Independente. Astfel, ediția a X-a a colecției „Jurnaliștii contra corupției” cuprinde 47 de articole, semnate de 15 autori care reprezintă 8 instituții media și poate fi accesată aici:

Read more

Transparency International – Moldova (TI-Moldova) a inițiat în anul 2020 o nouă etapă de monitorizare a politicilor publice anticorupţie, axată pe aplicarea în autorităţile publice centrale (APC) a politicilor prevăzute în  Convenţia ONU Împotriva Corupţiei (UNCAC): asigurarea transparenţei decizionale; declararea averilor şi intereselor personale; etica şi meritocraţia; tratarea conflictelor de interese; asigurarea funcţionării sistemului de petiţionare, asigurarea accesului la informaţii prin intermediul paginilor web. Activităţile de monitorizare sunt parte a unui proiect susţinut financiar de National Endowment for Democracy.

Scopul monitorizării este de a analiza cum autorităţile publice centrale (APC) aplică politicile anticorupţie, a identifica eventuale probleme şi formula propuneri de îmbunătăţire a politicilor, inclusiv de perfecţionare a cadrului legal.

Raportul integral poate fi accesat aici: Raport generalizat

Read more

La 13 mai 2020, în cadrul şedinţei Comisiei juridice, numiri şi imunităţi a Parlamentului (Comisie parlamentară), a fost prezentat Raportul de activitate al Autorităţii Naţionale de Integritate (ANI) pentru anul 2018. Urmare a audierii, nu a fost adoptată vreo hotărâre, motiv pentru care nu este clară finalitatea urmărită de către Comisia parlamentară. Însă, pornind de la comunicatul de presă furnizat, s-a reţinut în calitate de cea mai importantă realizare a ANI în anul 2018 – implementarea şi asigurarea funcţionalităţii sistemului informaţional „e-Integritate”.

Read more

Pe pagina web a Ministerului Justiției (MJ), la compartimentul dedicat Transparenței decizionale, între Proiectele remise spre coordonare, este plasat un Proiect de Lege pentru modificarea unor acte legislative, prin care se propune excluderea certificatelor de integritate. Prin Proiect, se urmărește:
– excluderea prevederilor care reglementează conținutul, modul de solicitare și de eliberare a certificatului de integritate;
– excluderea, dintre atribuțiile Autorității Naționale de Integritate (ANI), a competenței de eliberare a certificatelor de integritate;
– excluderea obligației de a solicita certificatul de integritate în privința candidaților la funcțiile de judecător, președinte și vicepreședinte al instanței judecătorești.

Read more

Transparency International – Moldova a iniţiat în 2019 o nouă etapă de monitorizare a politicilor publice anticorupţie, parte a acestui proces fiind intervievarea funcţionarilor publici din 13 autorităţi publice centrale (APC) şi entităţile din subordinea acestora cu risc sporit de corupţie.

Scopul sondajului este analiza percepţiilor funcţionarilor privind climatul de activitate şi calitatea politicilor anticorupţie aplicate în instituţii, identificarea eventualelor probleme şi formularea propunerilor de îmbunătăţire a situaţiei.

Raportul integral aici:

Read more