CODUL ETIC


Transparency International Moldova (TI-Moldova) promovează o politică de prevenire a conflictelor de interese în Asociaţie.


NECESITATEA PROMOVĂRII POLITICII

Abilitatea TI–Moldova de a ridica standardele etice ale funcţionarilor de stat şi ale oamenilor de afaceri poate fi compromisă prin orice greşeală din partea reprezentanţilor TI–Moldova. Este important ca fiecare persoană care colaborează cu Asociaţia să fie receptivă la conflictele potenţiale de interese.


PRINCIPIILE ADMINISTRĂRII
  1. Conflictele de interese potenţiale trebuie să fie identificate şi înlăturate cât mai operativ. Dacă problemele sunt identificate până la momentul luării deciziei sau întreprinderii măsurilor, situaţia poate fi evitată şi pot fi găsite soluţii.
  2. Evaluarea situaţiei de conflict de interese trebuie să fie făcută de către persoane neutre, necointeresate.

PERSOANE AFILIATE LA ALTE ORGANIZAŢII

O parte din lucru în Asociaţie este îndeplinit de persoane care nu sunt angajaţi ai Asociaţiei, printre care figurează membri ai Consiliului Coordonator, experși asociați, voluntari etc. Aceste persoane în majoritatea cazurilor sunt angajaţi ai altor organizaţii, sunt membrii ai diferitor uniuni profesionale, de interese etc. Companiile şi organizaţiile la care aceste persoane sunt afiliate, nu sunt private de dreptul de a conlucra cu Asociaţia, deşi aceste organizaţii nu trebuie să se bucure de careva preferinţe în comparaţie cu alte companii şi organizaţii.


CADOURI

Nici un membru sau angajat al TI-Moldova nu va accepta  cadouri, favoruri sau alte oferte de valoare de la nici o organizaţie sau individ, dacă acţiunea poate fi tratată drept o încercare de a influenţa activitatea Asociaţiei.


RAPORTAREA SITUAŢIILOR DE CONFLICT DE INTERES

Orice persoană, care colaborează cu Asociaţia, are obligaţia de a raporta orice situaţie potenţială de conflict de interes Preşedintelui Consiliului Coordonator sau Directorului executiv.


COMITETUL DE ETICĂ

Asociaţia creează un comitet ad-hoc de etică cu scopul rezolvării problemelor etice apărute.

Membrii Comisiei de etică a TI-Moldova:

Grigore Furtună
Cornelia Cozonac
Victor Munteanu

Sesizările privind comportamentul necorespunzător al membrilor organizației (încălcarea normelor etice, admiterea conflictelor de interese, acțiuni de discriminare, hărțuire etc) pot fi expediate la adresa office@transparency.md

Chişinău, 14.06.2000

Comments are closed.