In şedinţa sa din 08.02.2017 Guvernul a aprobat modificări la Legea bugetului de stat 2017. Urmează parlamentul să examineze şi să adopte modificările propuse la lege. Principala noutate a acestor modificări este „crearea unei rezerve de lichidităţi în mărime de 2 miliarde de lei” (cash buffer), cu o majorare respectivă a datoriei de stat interne.

Read more

Transparency International şi reprezentanţa sa din Moldova solicită legiuitorilor să retragă proiectele de legi înaintate recent Parlamentului care vor scuti de răspundere demnitarii, oamenii de afaceri şi funcţionarii corupţi la declararea activelor şi proprietăţilor, chiar dacă acestea au fost obţinute ilicit.
Transparency International and its chapter in Moldova are calling on lawmakers to withdraw legislation currently before the Moldovan parliament that would grant impunity to corrupt officials, businesses and civil servants for declaring assets, even if the assets were acquired from illicit wealth.

Read more

În octombrie 2015, la propunerea preşedintelui Parlamentului, Andrian Candu, a fost lansat Grupul de lucru pentru reformarea şi resetarea sistemului anti-corupţie, care urma să propună Parlamentului, până la finele lunii noiembrie 2015, proiecte legislative relevante. În mai puţin de două săptămâni, la iniţiativa unor deputaţi, inclusiv Andrian Candu, Parlamentul a adoptat Legea nr. 180 din 22.10.2015 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, prin care Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) a fost transferat din subordinea Guvernului în controlul Parlamentului.

Read more

În 2016, Republica Moldova a înregistrat un scor al Indicelui Percepţiei Corupţiei de 30 puncte şi s-a plasat pe locul 123 din 176 ţări incluse în clasament (pentru comparaţie, în 2015, scorul indicelui – 33 puncte, locul – 103 din 168 ţări). De remarcat că rezultatele IPC 2016 sunt cele mai proaste pentru Republica Moldova în ultimii cinci ani. Pentru comparație, Rusia şi Ucraina în acest clasament se află pe locul 131, iar Romania pe locul 57.

Read more

The problems of the financial sector, generally, as well as of the bank sector, particularly in Moldova, have been accumulated in Moldova regardless of the regime and governing parties. The bank sector in Moldova is the element that made possible the transformation of the country into a regional machine for laundering the money with doubtful provenience since 2005. This sector was used to squeeze financial resources from the reserves of the National Bank of Moldova (BNM) in 2014, commit a Billions bank fraud converting later the lacking money into the state debt. All the above mentioned generate major risks for the state security, its’ financial system and citizen.

Read more

The civil society organisations draw the attention of the Parliament, the Government, the general public and Moldova’s development partners to the legislative initiatives no. 451 and no. 452 registered in the Parliament on 1 December 2016. These initiatives provide for “capital liberalization”, i.e. exemption from any liability of individuals and companies that have not declared their properties in return for their declaration by 15 April 2017 and subsequent payment of 2% from the value of undeclared property to the state budget. The above-mentioned initiatives also introduce a ban on sanctioning of the public servants for not having declared these properties.

Read more

Organizaţiile societăţii civile atrag atenția Parlamentului, Guvernului, societății și partenerilor de dezvoltare asupra inițiativelor legislative nr. 451 și nr. 452 înregistrate în Parlament la 1 decembrie 2016. Aceste proiecte prevăd „liberalizarea capitalului”, adică exonerarea de orice răspundere a persoanelor fizice şi juridice care nu şi-au declarat proprietăţile în schimbul declarării acestora până la 15 aprilie 2017 şi plăţii în favoarea statului a 2% din valoarea averii nedeclarate.

Read more