Publicaţii


Cele mai recente rapoarte și publicații în limba română

Prin cercetare și analiză bazată pe dovezi, Transparency International Moldova se axează pe combaterea corupției, promovarea transparenței, responsabilității și integrității în instituțiile publice. Explorați rapoartele noastre pentru a afla cum probele pot fi valorificate pentru a promova schimbări pozitive.

Our latest reports and publications in English

Through evidence-based research and analysis, Transparency International Moldova focuses on countering corruption, promoting transparency, accountability and integrity throughout public institutions. Explore our reports to learn how evidence can be harnessed to promote positive change.

Comments are closed.