Despre TI-Moldova

Transparency International – Moldova (TI-Moldova) a fost înregistrată ca filială naţională a organizaţiei mondiale anti-corupţie Transparency International la 14 iunie 2000.

Una din principalele priorităţi ale Transparency International – Moldova este promovarea unei mişcări anti-corupţie, convocarea celor mai proactive personalităţi cunoscute în ţară drept promotori ai principiilor transparenţei, democraţiei şi evidenţei.


OBIECTIVE

 • Facilitarea eforturilor Guvernului orientate spre o combatere eficientă a fenomenului corupției și consolidarea capacității ONG-urilor independente de implementare a activității lor anti-corupție;
 • Evaluarea periodică a impactului corupției asupra dezvoltării sociale, economice și democratice a țării;
 • Elaborarea propunerilor concrete pentru Guvern în domeniul combaterii corupției, monitorizarea implementării lor în colaborare cu instituțiile naționale și internaționale specializate în domeniu;
 • Promovarea campaniei de conștientizare de către public a pericolului corupției pentru dezvoltarea societății.

ACTIVITĂȚI

ACTIVITĂȚI DE CERCETARE:
 • Studierea fenomenului corupției: geneza, cauzele, formele principale, specificul țării;
 • Realizarea sondajelor de opinii și a studiilor în vederea evaluării nivelului de corupție, perceperii acestuia de către public, determinarea celor mai corupte sectoare;
 • Cercetarea legăturilor dintre corupție și economia tenebră.
ACTIVITĂȚI ORIENTATE SPRE CONSOLIDAREA COOPERĂRII CU GUVERNUL:
 • Elaborarea propunerilor de prevenire a corupției în sistemul reglementării sectorului privat, sistemul fiscal și vamal, judiciar, sistemul achizițiilor publice, etica și conduita profesională a funcționarilor publici;
 • Monitorizarea transparenței sectorului public cu accent deosebit asupra vieții politice;
 • Expertiza legislației anti-corupție.
ACTIVITĂȚI ORIENTATE SPRE CONSOLIDAREA COOPERĂRII CU SOCIETATEA CIVILA:
 • Promovarea accesului public la informația referitoare la impactul general al corupției;
 • Crearea unui centru informațional și a paginii web la tema corupției;
 • Elaborarea unui program educațional pentru școli; citirea lecțiilor publice îndreptate spre creșterea nivelului de conștientizare a pericolului fenomenului corupției;
 • Organizarea seminarelor practice în problema identificării căilor principale de prevenire a corupției cu participarea structurilor Guvernului, sectorului privat, mass media și societății civile;
 • Promovarea unei campanii educaționale la tema drepturilor si responsabilităților cetățenilor, precum și a obligațiunilor funcționarilor publici;
 • Publicarea buletinelor informaționale, studiilor și rapoartelor;
 • Elaborarea de programe TV și spoturi video privind integritatea si transparența;
 • Organizarea unui concurs pentru cel mai argumentat articol la tema corupției.
ACTIVITĂȚI ORIENTATE SPRE CONSOLIDAREA COOPERĂRII CU ALTE INSTITUȚII:
 • Inițierea unui dialog conciliatoriu între societatea civilă, sectorul privat și statul referitor la campania anti-corupție;
 • Coordonarea eforturilor organelor de drept, instituțiilor educaționale și mass media în campania anti-corupție;
 • Participarea în campaniile naționale și internaționale în vederea adoptării și implementării unor standarde mai înalte de integritate și etică în serviciile publice;
 • Asigurarea consultanței specializate și participarea la programele de cooperare și parteneriat;
 • Schimbul de experiență cu alte țări în domeniul combaterii corupției.

Comments are closed.