Stabilitatea sistemului bancar este o componentă – cheie în asigurarea securității Republicii Moldova, a climatului investițional, asistenței financiare străine și dezvoltării economice a țării. Încrederea publicului în sistemul bancar depinde de conformarea acestuia cerințelor legale, inclusiv celor de transparență, corectitudine și responsabilitate.

Read more

Riscurile de corupţie compromit progresele democratice în Republica Moldova menţionează Transparency International-Moldova în Raportul de evaluare a Sistemului Naţional de Integritate, realizat în cadrul unui proiect regional finanţat de Uniunea Europeană şi lansat astăzi la Chişinău. Potrivit raportului, corupția partidelor politice şi sistemului judiciar se fac vinovate de subminarea eforturilor de îmbunătăţire a guvernării democratice în Republica Moldova.

Read more

Transparency International – Moldova (TI-Moldova) as the National Chapter of the world anti-corruption organization Transparency International was registered on June 14, 2000.

One of the main priorities of Transparency International – Moldova in launching an anti-corruption movement is to convene the most pro-active personalities known in the country as promoters of transparency, democracy and accountability – the key principles of anti-corruption activities.

Read more