Cerere De Ofertă Pentru Procurări De Servicii De Audit

Asociația obștească Transparency International-Moldova (TI-Moldova), prin prezenta cerere, vă invită să participați la concursul de selectare a unei companii de audit  în vederea efectuării unui audit independent al proiectului, după cum urmează:

Denumirea proiectului: Dezvoltarea instituțională a Transparency Internațional-Moldova.

  • Finanțator: Fundația Est-Europeană Moldova.
  • Bugetul proiectului (grantului acordat): – 55,986 dolari SUA.
  • Perioada de implementare: decembrie 2013- martie 2015.

În vederea atingerii obiectivelor menționate mai sus, compania de audit va efectua următoarele activități:

  • Auditul va fi efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit.
  • O atenție specială va fi acordată rapoartelor financiare prezentate finanțatorului și anume dacă rapoartele au fost întocmite în conformitate  cu condițiile prevăzute în contractul de grant și au servit și principiile contabile.
  • Dacă bunurile, serviciile și lucrările au fost achiziționate în conformitate cu contractul de grant.
  • Dacă cheltuielile efectuate sunt în conformitate cu bugetul  proiectului (respectarea liniilor de buget).

Raportul de audit trebuie să includă următoarele informații:

  • Standardele de audit aplicate.
  • Perioada acoperită de audit.
  • Constatare dacă fondurile au fost utilizate în conformitate cu condițiile prevăzute în contractul de grant.

Ofertele urmează a fi expediate pînă la 25 martie 2015 la adresa de email: office@transparency.md  sau prezentată la sediul TI-Moldova: mun. Chișinău, str. „31 August 1989”, 98,  of. 205.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*