CONFLICTUL DE INTERESE NEDECLARAT DESCHIDE POARTA SPRE ACTELE DE CORUPŢIE

Transparency International – Moldova a prezentat rezultatele activităţilor desfăşurate în proiectul „Antrenarea societăţii civile în monitorizarea politicii conflictelor de interese”(CI) finanţat de UE şi NED.

Ideea acestui proiect s-a născut la unul din Forumurile Societăţii Civile a Parteneriatului Estic, la care TI-Moldova a prezentat rezultatele monitorizării politicii conflictelor de interese, iar participanţii şi-au exprimat intenţia să aplice metodologia de monitorizare a TI-Moldova în ţările lor.

Lilia Carasciuc, director executiv al TI-Moldova a precizat că activităţile desfăşurate fac parte dintr-un proiect internaţional care a inclus ONG-uri din Moldova, Armenia, Polonia şi Ucraina. Aceasta a menţionat că în fiecare ţară au fost realizate o serie de activităţi, precum: expertiza cadrului legal, sondaje ale funcţionarilor publici şi focus-grupuri referitoare la aplicarea politicii conflictului de interese, instruiri ale angajaţilor autorităţilor publice şi a populaţiei la subiectul conflictelor de interese pentru a fi conştientizat faptul că CI neraportate şi nesoluţionate sunt o poartă spre acte de corupţie.

La rândul său, Ianina Spinei, expert TI-Moldova, a prezentat principalele concluzii privind rezultatele monitorizării conflictelor de interese în autorităţile publice centrale (APC) din Republica Moldova, argumentând pe fiecare activitate în parte realizările şi problemele în aplicarea politicii CI. Experta TI-Moldova a specificat şi faptul că prin aceste activităţi s-a desfăşurat şi o campanie masivă de promovare a propunerilor de modificare a cadrului legal în materie de conflicte de interese, precum şi o campanie de informare a cetăţenilor şi a funcţionarilor despre pericolul conflictului de interese în spaţiul public.

Şi la nivel local fenomenul conflictelor de interese există, de aceea acestea trebuie să fie luate în vizor, prevenite şi soluţionate corect. De această părere au fost reprezentanţii a două organizaţii neguvernamentale din sudul Moldovei.

Sofia Ursu, director al Asociaţiei Cetăţenilor cu Iniţiativă (ACI) din oraşul Cantemir, organizaţie ce a beneficiat de suport pentru a monitoriza conflictele de interese la nivel local, a menţionat că una din activităţile de bază a fost să-i facă pe aleşii locali să conştientizeze impactul negativ al CI în procesul de luare a deciziilor la nivel comunitar. Ea a mai precizat că grupul ţintă a inclus aleşii locali din comuna Goteşti şi din satul Cârpeşti din raionul Cantemir, iar prin crearea unui comitet cetăţenesc a fost monitorizat felul în care se manifestă transparenţa administrativă în luarea deciziilor, fiind astfel prevenite o serie de situaţii CI.

Pe de altă parte, Nicolae Dandiş, director al Asociaţiei pentru Cooperare şi Comunicare Democratică DIALOG din oraşul Cahul, o altă organizaţie care a beneficiat de suport financiar, a menţionat că o activitate principală desfăşurată de ei a fost informarea cetăţenilor, în special a studenţilor de la specialitatea Administraţia Publică Locală despre fenomenul CI. Acesta a mai remarcat că oamenilor le mai este teamă să identifice şi să sesizeze conflictele interese la nivel local şi a precizat că organizaţia pe care o conduce va face eforturi pentru a informa cetăţenii în continuare despre consecinţele CI.

În cadrul proiectului au fost identificate mai multe eventuale situaţii de conflicte de interese la nivel local, despre cinci cazuri fiind sesizată Comisia Naţională de Integritate care a dispus iniţierea unor proceduri de control.

Cu argumente concludente despre pericolul CI la nivel local a venit şi Lilia Zaharia, jurnalistă la Asociaţia Presei Independente şi la portalul www.moldovacurată.md, care a relatat despre câteva cazuri de conflicte de interese în activitatea persoanelor cu funcţii de răspundere: unui fost primar din comuna Oneşti, din raionul Hânceşti şi a doi conducători de întreprinderi silvice. Jurnalista a ţinut să precizeze că deşi aceşti subiecţi ai declarării nu au raportat despre situaţiile de conflicte de interese în care s-au aflat, totuşi Comisia Naţională de Integritate nu i-a sancţionat pentru aceasta.

Despre iniţiativele de modificare a legislaţiei naţionale în domeniu a specificat şi Ludmila Lupu, coordonator proiect PNUD. Aceasta s-a referit la activitatea grupului interministerial de lucru în componenţa căruia au fot incluşi reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, Centrului Naţional Anticorupţie, Comisiei Naţionale de Integritate şi societăţii civile, care au elaborat trei proiecte de legi în domeniul declarării averii şi intereselor personale şi reglementării conflictelor de interese, precum şi a specificat inovaţiile incluse în ele.

La final, participanţii la eveniment au reiterat necesitatea aprobării proiectelor de legi menite să consolideze sistemul naţional de integritate.

Această activitate a fost realizată în cadrul proiectului „Angajarea societăţii civile în monitorizarea politicii conflictului de interese” finanţat de Uniunea Europeană.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*