Solicitare asigurarea procedurii transparente și bazate pe merit de selectare a membrilor CSM și CSP 

Stimată Doamnă Apolschii,

Stimați membri ai Comisiei parlamentare,

Ne adresăm în contextul numirii, în viitorul apropiat, a noilor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și ai Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Conform art. 3 alin. (3) al Legii nr. cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, trei membri ai CSM din rândul profesorilor de drept titulari sunt selectați în mod deschis şi transparent de către Comisia juridică, numiri şi imunități a Parlamentului (în continuare Comisia) în urma unui concurs public și se aleg de către Parlament cu votul majorității deputaților aleși. Conform art. 69 alin. (4) al Legii cu privire la Procuratură nr. 3 din 25 februarie 2016, un membru al CSP este ales din rândul societății civile de către Parlament.

La 10 decembre 2013 Comisia CJ-6 a adoptat Regulamentele cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru selectarea candidaților la funcția de membru al CSM din rândul profesorilor de drept titulari și pentru alegerea membrilor CSP. Acestea prevedeau o procedură clară de organizare a concursului și de evaluare a candidaților.

La 4 decembrie 2017, Comisia juridică, numiri şi imunități a Parlamentului a adoptat deciziile nr. 239 și nr. 240 și a anunțat concursul pentru suplinirea a trei locuri vacante în CSM din rândul profesorilor de drept titulari și a unui loc vacant în CSP din rândul societății civile. Ambele decizii prevăd o procedură diferită față de procedurile adoptate prin hotărârile din 10 decembrie 2013 menționate mai sus.

În acest context, organizațiile semnatare solicită Parlamentului asigurarea unei proceduri transparente și bazate pe merit de selectare a membrilor CSM din rândul profesorilor de drept titulari și a membrului CSP din rândul societății civile. Solicităm în special:

–          Extinderea termenului limită pentru depunerea actelor. Termenul de o săptămână este în mod clar insuficient pentru a permite unui potențial candidat luarea unei decizii asumate de participare la concurs și depunerea dosarului. Mai mult, un termen atât de scurt ar putea lăsa impresia că concursul nu este echitabil, iar candidații care vor fi promovați sunt deja cunoscuți;

–          Completarea listei actelor pe care urmează să le depună candidații cu un act adițional și anume viziunea candidaților asupra viitoarei activități în cadrul CSM și CSP. Aceasta va permite o mai bună evaluare a candidaților. Astfel de documente au fost elaborate și de către candidații pentru funcția de membru al CSM aleși de Adunarea Generală a Judecătorilor;

–          Audierea publică a candidaților eligibili de către Comisie și publicarea din timp a informației cu privire la data și ora interviului;

–          Stabilirea criteriilor clare de departajare a candidaților și asigurarea unui proces transparent de apreciere a candidaților. Recomandăm ca, până la începerea evaluării candidaților, să fie publicate criteriile de evaluare, ca acestea să fie cunoscute atât de candidați, cât și de presă. Acest fapt rezultă din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, care cere un concurs transparent. Recomandăm ca fiecare membru al Comisiei să puncteze fiecare candidat pentru fiecare criteriu, precum și să publice fișele de evaluare în privința fiecărui candidat.

Textul integral al adresării îl găsiți aici.

Organizațiile Semnatare:

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM),
Amnesty International Moldova,
Asociația „Promo-LEX”,
Asociația pentru Democrație Participativă (ADEPT),
Asociația pentru Guvernare Eficientă și responsabilă (AGER),
Asociația pentru Politică Externă (APE),
Asociația Presei Independente (API),
Centrul Analitic Independent „Expert Grup”,
Centrul de Investigații Jurnalistice (CIJ),
CPR Moldova,
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI),
Institutul de Politici Publice (IPP),
Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul” (IDIS „Viitorul”),
Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE),
Transparency-International Moldova

 

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*