Apel către judecătorul constituțional Veaceslav ZAPOROJAN – demisionați!

Chișinău, 19 iunie 2019

Organizațiile semnatare își exprimă regretul față de performanța dluiVeaceslav ZAPOROJAN, judecător la Curtea Constituțională, în legătură cu hotărârile adoptate de Curtea Constituțională, ce au aruncat în mod deliberat Moldova într-o criză constituțională. Dl. Zaporojan nu a formulat nicio o opinie separată la hotărârile problematice. El a trădat încrederea acordară de mai mulți reprezentanți ai societății civile în procesul de selecție pentru funcția de judecător constituțional. Semnatarii îi solicită demisia neîntârziată din funcția de judecător constituțional.

La 30 octombrie 2014, o funcție de judecător la Curtea Constituțională numit de Guvern a devenit vacantă, iar la 23 octombrie 2015 Guvernul a adoptat un Regulament privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea Constituțională din partea Guvernului și a numit o Comisie pentru selectarea candidaților la funcția de judecător (în continuare, „Comisia”). Comisia a fost constituită din experți constituționaliști, reprezentanți ai societății civile și un reprezentant al Guvernului, iar procedura de selecția a avut loc potrivit unor reguli și criterii transparente și publice.

Din cei șapte candidați, dl Veaceslav ZAPOROJAN a cumulat cel mai mare punctaj la proba scrisă și la interviu. La 27 noiembrie 2015, Comisia a propus Guvernului numirea în funcția de judecător la Curtea Constituțională pe dl Zaporojan. Guvernul însă a tărăgănat numirea în funcție a candidatului.

La 10 februarie 2016, membrii Comisiei au solicitat Guvernului luarea unei decizii cu privire la numirea dlui Zaporojan, iar la 29 martie 2016 mai multe organizații ale societății civile au solicitat Guvernului numirea dlui Zaporojan la funcția de judecător la Curtea Constituțională. Prin Hotărârea Guvernului nr. 840 din 6 iulie 2016, dl Veaceslav ZAPOROJAN a fost numit judecător constituțional. Dl Zaporojaneste conferențiar universitar la mai multe instituții și Director al Școlii Doctorale în drept, științe politice și administrative.

Toate aceste procese demonstrează că societatea civilă s-a angajat și nu a cedat în perioada 2015 – 2016 până nu a fost asigurat un proces transparent și luarea unor decizii pe bază de merit de numire a judecătorilor la Curtea Constituțională.

Cu regret, modul în care a acționat Curtea Constituțională pe 7, 8 și 9 iunie 2019, adoptând mai multe decizii arbitrare, a șocat societatea. Modul în care hotărârile respective au fost revizuite pe 15 iunie 2019, a subminat total rolul Curții Constituționale de garant al Constituției. Aceste decizii au fost luate în unanimitate, iar dl Zaporojan a participat la adoptarea tuturor acestor hotărâri. La 9 iunie 2019,Platforma Națională a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic a îndemnat judecătorii constituționali să-și dea demisia în scopul restabilirii încrederii în Curtea Constituțională și stabilizarea situației din țară. Până astăzi niciun judecător constituțional nu și-a dat demisia. Reiterăm insistent îndemnul către toți judecătorii Curții Constituționale de a-și prezenta imediat demisia.

Având în vedere creditul deosebit de încredere pe care mai multe organizații ale societății civile l-a acordat dlui Zaporojan în 2016, îl îndemnăm insistent pe dl Zaporojan să-și prezinte imediat demisia, pentru a permite cel puțin un început de restabilire a încrederii în Curtea Constituțională.

Semnatari:

Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER),

Asociația pentru Politică Externă (APE),

Asociația Presei Independente (API),

Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”,

Centrul de Investigații Jurnalistice (CIJ),

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM),

Comunitatea WatchDog.MD,

CPR Moldova,

Fundația Est-Europeană,

Institutul de Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”,

Institutul de Politici Publice (IPP),

Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE),

Transparency International-Moldova (TI-Moldova).

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*