Recomandări pentru îmbunătățirea reglementărilor privind selectarea conducătorului Autorității Naționale de Integritate

În conformitate cu art. 9 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, Autoritatea este condusă de un președinte, asistat de un vicepreședinte, care sunt numiți în funcții de Președintele Republicii Moldova la propunerea Consiliului de Integritate. Durata mandatului președintelui și a vicepreședintelui este de 5 ani, fără posibilitatea numirii pentru un alt mandat. Mandatul vicepreședintelui se încheie odată cu mandatul președintelui, însă acesta continuă să-și exercite atribuțiile până la numirea unui nou vicepreședinte.

La 5 aprilie, curent, în baza cererii de demisie, a încetat mandatul președintelui Autorității. Cu regret, până în prezent, concursul pentru suplinirea funcției nu a fost lansat, Consiliul publicând, la 21 iulie, curent, pentru consultare publică, proiectul Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate.

Aprobarea Regulamentului și a tematicii de concurs, dar și a componenței comisiilor de organizare a concursului, de elaborare a subiectelor, de verificare a lucrărilor și de soluționare a contestațiilor, ține de competența Consiliului în virtutea art. 12 alin. (7) lit. a) din Legea nr. 132/2016, legea citată conținând, în articolele 10-13, mai multe prevederi relevante procedurilor de numire în funcție a conducerii Autorității.

Descărcați Observatorul Nr. 47

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*