Communicate de Presa

Guvernul Republicii Moldova a înaintat recent un proiect de modificare a Legii Băncii Naţionale a Moldovei (BNM), care prevede eliminarea unor prevederi la articolul 35 ”Garanţii în exercitarea atribuţiilor”, introduse în anii 2015 şi 2016. Prin respectivele prevederi BNM i-a fost delegată asumarea acoperirii cheltuielilor de apărare a angajaţilor săi ”pentru actele sau faptele îndeplinite de către aceştia ori omisiunea îndeplinirii unor acte sau fapte de către aceştia în exercitarea atribuţiilor conferite prin lege BNM”.

Read more

On 11 June 2020, Transparency International – Moldova presented the results of monitoring two anti-corruption policies: Declaration of Assets and Interests, as well as Ethics and Meritocracy. The monitoring is part of a project supported by the National Endowment for Democracy, with the aim of analysing how central public authorities (CPAs) apply the anti-corruption policies set out in the UN Convention against Corruption, identify eventual problems and come with recommendations to improve the quality of the public policies. The subjects of monitoring are 12 CPAs, including 4 subordinate entities at high risk of corruption. The monitoring was carried out in April-May 2020, the reference period is 2018-2019.

Read more

11 iunie 2020

Transparency International – Moldova prezintă rezultatele monitorizării a două politici publice anticorupţie: Declararea averilor şi intereselor personale şi Etica şi meritocraţia. Activităţile de monitorizare sunt parte a unui proiect susţinut financiar de National Endowment for Democracy, cu scopul de a analiza cum autorităţile publice centrale aplică politicile anticorupţie prevăzute în Convenţia ONU Împotriva Corupţiei, a identifica eventuale probleme şi a formula propuneri de îmbunătăţire a politicilor.  

Descărcați comunicatul de presă

Read more

The context
President Igor Dodon announced in November 2019, with the visit of the Prime Minister of the Republic of Moldova to Moscow, that he has reached agreements with his Russian counterpart for granting a $500 million loan in the near future . The funds from the promised loan were to “transform the Republic of Moldova into a huge construction site ” in the 2020 election year.

Read more

Context
Președintele Igor Dodon a anunțat în noiembrie 2019, odată cu vizita prim-ministrului Republicii Moldova la Moscova, că a ajuns la înțelegeri cu omologul său rus pentru acordarea unui credit de 500 milioane dolari în timpul apropiat. Mijloacele din creditul promis urmau să ”transforme Republica Moldova într-un șantier imens” în anul electoral 2020.

Read more

Republica Moldova a ratificat Convenţia ONU Împotriva Corupţiei (UNCAC) în 2007, fiind în prezent la cea de-a doua rundă de evaluare a implementării unor capitole din Convenţie. În legătură cu aceasta, Transparency International – Moldova a iniţiat o nouă etapă de monitorizare a politicilor publice anticorupţie, scopul căreia este de a analiza cum autoritățile publice centrale (APC) aplică politicile, a identifica eventuale probleme în implementare și elabora propuneri de îmbunătăţire a politicilor, inclusiv a cadrului legal.

Read more

Analysis reveals that corruption is ubiquitous in countries where big money influences political power.

On January 23, 2020 Transparency International released the Corruption Perception Index for 2019 (CPI 2019). Over 2/3 of the countries included in the ranking are stagnating or showing signs of regress in their anti-corruption efforts

More than two-thirds of countries – along with many of the world’s most advanced economies – are stagnating or showing signs of backsliding in their anti-corruption efforts, according to the 2019 Corruption Perceptions Index (CPI) released by Transparency International.

Read more

Transparency International – Moldova initiated in 2019 a new phase of monitoring
public anti-corruption policies, part of this process being the interviewing of civil servants
from 13 central public authorities (CPAs) and their subordinated entities with high risk
of corruption.
The purpose of the survey is to analyze the perceptions of the public servants on the
activity climate and the quality of the anti-corruption policies applied in these
institutions, to identify the possible problems and to formulate proposals to improve
the situation. The survey was conducted with the support of the National Endowment
for Democracy.

Read more