Declaraţii

Jurnaliștii și reprezentanții organizațiilorsocietății civile semnatare își exprimă nedumerirea în legătură cu includerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din 10 octombrie 2017 a noului Regulament cu privire la modul de publicare a hotărârilor judecătorești. Proiectul prevede anonimizarea în hotărârile judecătorești publicate pe portalul web al instanțelor judecătorești a identității tuturor persoanelor fizice. Aceasta va împovăra semnificativ jurnalismul de investigație și va face imposibilă găsirea de către public a hotărârilor judecătorești în cauzele de rezonanță și a informațiilor despre modul de examinare a acestor cauze. Aceasta vă reduce și mai mult încrederea în justiție.

Read more

Organizațiile societății civile din țară și de peste hotare își exprimă îngrijorarea privind lipsa de transparență a activității Comisiei naționale pentru constituirea circumscripțiilor uninominale permanente. În condițiile în care asupra acestei Comisii planează suspiciuni de ingerință politică, activitatea acesteia urmează a fi cât mai transparentă, astfel încât să asigure accesul permanent la informația despre deciziile luate și consultarea publică deschisă și imparțială a proiectului de hotărâre privind constituirea circumscripțiilor uninominale.

Read more

As members of civil society organisations in the Moldovan National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum, we welcome the recent motion of no confidence in the President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) put forward by 158 members of the Assembly. We urge all its members to overwhelmingly support this motion at the forthcoming meeting of the Assembly on 9 October 2017.

Read more

We urge you to act in order to temporarily stop the financing of reforms, which produce no visible and sustainable results until commitment to reform is visible, and support those areas where such commitment exists. Financial support in any sector must come against very clear conditionalities and performance indicators. Enact the Article 18 of the EU-Moldova Association Agreement to investigate financial crimes that affected Moldova and the EU financial systems three years ago, and issue personal sanctions against the ones responsible. Maintain the condemnation of the decision to change the electoral system as deeply antidemocratic and damaging to pluralism of opinion and of parties. Call upon the present authorities to put Moldova back on its democratic path, and hold the present authorities accountable for their previous commitments.

Read more

În data de 18 septembrie 2017, Alexei Alexeev, șoferul microbuzului care transporta boxele de amplificare a sunetului a fost reținut de către angajații poliției și i-a fost înaintată bănuiala de comitere a unei infracțiuni de aplicare a violenței periculoase în privința unor angajați ai poliției. Potrivit actului respectiv Alexeev este învinuit de faptul că fiind la volanul microbuzului a ”intrat” în cordonul de poliție, cauzând vătămări unor angajați ai poliției.

Read more

La 4 septembrie 2017, Consiliului de Integritate (CI) se va întruni în şedinţă publică la care se vor examina dosarele candidaţilor la funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte ale Autorităţii Naţionale de Integritate (ANI). Semnatarii solicită CI justificarea admisibilităţii candidaţilor la concurs în special prin prisma integrităţii candidaţilor precum şi asigurarea unui proces transparent de selecţie a candidaţilor la funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte ai ANI.

Read more

Increasingly, in many regions of the world, in clear breach of professional integrity and fair trial standards, public prosecutors use their powers to suppress critical voices. For the second year in a row, civil society appeals to the IAP to honour its human rights responsibilities by introducing a tangible human rights policy. Petition signed by 129 global organizations.

Read more

In December 2016, a group of members of the parliament headed by Andrian Candu, the Speaker of the Parliament of the Republic of Moldova, had a legislative initiative concerning the liberalization of the capital and fiscal stimulation, known as the “illegally obtained capitals amnesty”. The representatives of the civil society have condemned this new law draft initiative, believing that it would lead to the legalization of the illegally obtained money and would compromise the anti-corruption fight in the Republic of Moldova.[1]

A join effort made by civil society organizations, experts and development partners, this draft law was blocked and in February 2017 – it was removed from the parliamentary agenda, even though it was voted in the first reading. At the same time, the anti-corruption expertise conducted by the National Anti-corruption Center has concluded “…. the capital liberalization concept becomes thus equal to the legalization of illegal capital, being closer to the illegal money laundering concept”. Thus, this intention to legalize certain dubious funds has failed.

Read more

În decembrie 2016, un grup de deputaţi în frunte cu Andrian Candu, preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova, a venit cu o iniţiativă legislativă privind liberalizarea capitalului şi stimularea fiscală, cunoscută sub denumirea “amnistia capitalurilor obţinute ilegal”. Reprezentanţii societăţii civile au condamnat iniţiativa de adoptare a acestei legi, considerând că aceasta ar legaliza banii obţinuţi fraudulos şi ar compromite lupta anticorupţie în Republica Moldova.[1]

Printr-un efort comun al societăţii civile, mediului de experţi şi partenerilor de dezvoltare acest proiect a fost blocat, iar în februarie 2017 – retras din agenda parlamentară, chiar dacă a fost votat în prima lectură. Totodată, expertiza anticorupţie efectuată de către Centrul Naţional Anticorupţie a constatat ”… conceptul liberalizării capitalului devine echivalent cu cel al legalizării capitalului din afara circuitului legal, apropiindu-se de un concept al spălării banilor de provenienţă infracţională”. Astfel, această intenţie de legalizare a unor fonduri de provenienţă dubioasă a eşuat.

Read more