Home
Main Menu
Home
Newspaper Articles
Publications, Reports and Studies
Comments of TI - Moldova to draft normative acts
Legal framework
Decisions of the Court of Accounts
Activities
Reporting and Audit
ALAC/ Hotline
Media
Links
Contact us
 
 
INTR.gif
TI News Letter

ti-news


Subscribe
Unsubscribe

Who's online

 

 

 
Content
National framework
Filter     Order     Display # 
Item Title Hits
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind organizarea judecătorească – art.4, 6'1, 11, ș.a.; Legea cu privire la statutul judecătorului – art.1, 2, 3, ș.a.; ș.a.) 867
Proiect Reforma CCCEC (L E G E pentru modificarea şi completarea unor acte legislative) 1190
Hotărârea Guvernului Nr. 477 din 28.06.2011 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi „muncii la negru” 2436
Hotărîrea Guvernului Nr. 201 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public 5083
Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a controlului financiar public intern nr.74 din 29.01.2008 2736
Codul audiovizualului nr.260 din 27.07.2006 Extras 5354
Legea presei nr.243 din 26.10.1994 5200
Legea învăţămîntului nr.547 din 21.07.1995 10834
Legea privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale nr.173 din 06.07.1994 3970
Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994 7954
Legea cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei nr.90 din 25.04.2008 7284
Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public nr.25 din 22.02.2008 8163
Legea cu privire la conflictul de interese nr.16 din 15.02.2008 9097
Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 din 04.07.2008 9435
Legea privind achiziţiile publice nr.96 din 13.04.2007 8266
Legea privind accesul la informaţie nr.982 din 11.05.2000 6202
Legea privind transparenţa în procesul decizional nr.239 din 13.11.2008 5491
Legea privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere nr.1264 din 19.07.2002 6056
Legea pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi funcţionare a Comisiei centrale de control al declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate şi a Regulamentului privind modul de organizare şi funcţionare a comisiilor departamentale de control al declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate nr.1576 din 20.12.2002 5030
Legea cu privire la petiţionare nr.190 din 19.07.1994 6268
Legea contenciosului administrativ nr.793 din 10.02.2000 7050
Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului nr.190 din 26.07.2007 6133
Legea privind partidele politice nr.294 din 21.12.2007 6807
Legea privind organizarea judecătorească nr.514 din 06.07.1995 6308
Legea cu privire la statutul judecătorului nr.544 din 20.07.1995 8515
Legea cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei nr.1104 din 06.06.2002 7588
Legea despre statutul deputatului în Parlament nr.39 din 07.04.1994 6334
Legea privind actele legislative nr.780 din 27.12.2001 9331
Legea cu privire la Guvern nr.64 din 31.05.1990 7973
Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317 din 18.07.2003 6552
Legea cu privire la Procuratură nr.294 din 25.12.2008 15840
Legea privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr.753 din 23.12.1999 6348
Legea Curţii de Conturi nr.261 din 05.12.2008 6102
Legea cu privire la poliţie nr.416 din 18.12.1990 7630
Legea cu privire la asociaţiile obşteşti nr.837 din 17.05.1996 7375
Legea privind activitatea operativă de investigaţii nr.45 din 12.04.1994 7365
Legea cu privire la protecţia martorilor şi altor participanţi la procesul penal nr.105 din 16.05.2008 5855
Codul cu privire la contravenţiile administrative din 29.03.1985 6334
Codul contravenţional nr.218 din 24.10.2008 5545
Codul penal nr.985 din 18.04.2002 5648
Codul de procedură penală nr.122 din 14.03.2003 6088
Codul civil nr.1107 din 06.06.2002 5772
Legea privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti nr.1545 din 25.02.1998 7135
Hotărîrea Guvernului despre aprobarea Regulamentului cu privire la ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante nr.192 din 01.03.2004 5975
Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Instrucţiunilor privind ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţiile persoanelor fizice şi juridice, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor Republicii Moldova nr.208 din 31.03.1995 7761
Hotărîrea Guvernului privind unele măsuri de prevenire a corupţiei şi protecţionismului în cadrul instituţiilor publice nr.615 din 28.06.2005 4060
Hotărîrea Guvernului privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet nr.668 din 19.06.2006 4730
Hotărîrea Guvernului privind expertiza coruptibilităţii proiectelor de acte legislative nr.977 din 23.08.2006 5379
Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupţie în instituţiile publice nr.906 din 28.07.2008 5446
Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de semnalare şi monitorizare a nivelului corupţiei în autorităţile publice nr.1461 din 19.12.2008 5400
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 72